کانون عکس و فیلم
کانون تئاتر
کانون نوبانگ
کانون صنایع دستی
کانون ادبی
کانون هنرهای تجسمی
کانون هلال احمر
کانون مهدویت
کانون یاس
کانون همیاران سلامت
کانون کارآفرینی
کانون ایل
کانون گردشگری
کانون نجوم
کانون قرآن و عترت
کانون کتاب
کانون دانشجویان بین الملل

انجمن اسلامی دانشجویان
جامعه اسلامی
بسیج دانشجویی دانشجویان
هیات محبین اهل بیت(ع)

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی آمار
انجمن علمی دانشجویی نانو
انجمن علمی دانشجویی تاریخ
انجمن علمی دانشجویی حسابداری
انجمن علمی دانشجویی ریاضی محض
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات انگلیسی
انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات عربی
انجمن علمی دانشجویی زیست فناوری دریا
انجمن علمی دانشجویی شیمی محض
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی
انجمن علمی دانشجویی فیزیک
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق
انجمن علمی دانشجویی مهندسی دریا- کشتی سازی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیلات
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی گاز
انجمن علمی دانشجویی شهرسازی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر
انجمن علمی دانشجویی معماری
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت
شورای صنفی دانشگاه

انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی

انجمن علمی دانشجویی مهندسی صنایع
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر - جم

انجمن اسلامی دانشکده مهندسی جم
جامعه اسلامی دانشکده مهندسی جم
بسیج دانشجویی
انجمن ورزش دانشکده مهندسی جم

کانون جامع هنر دانشکده مهندسی جم
شورای صنفی دانشکده مهندسی جم