کانون ادبی
کانون دانشجویان بین الملل
کانون صنایع دستی
کانون عکس و فیلم
کانون قرآن و عترت
کانون کارآفرینی
کانون کتاب
کانون گردشگری
کانون مهدویت
کانون نجوم
کانون نوبانگ
کانون هلال احمر
کانون همیاران سلامت
کانون هنرهای تجسمی
کانون یاس
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کانون ادبی مشاهده جزئیات
2 کانون دانشجویان بین الملل مشاهده جزئیات
3 کانون صنایع دستی مشاهده جزئیات
4 کانون عکس و فیلم مشاهده جزئیات
5 کانون قرآن و عترت مشاهده جزئیات
6 کانون کارآفرینی مشاهده جزئیات
7 کانون کتاب مشاهده جزئیات
8 کانون گردشگری مشاهده جزئیات
9 کانون مهدویت مشاهده جزئیات
10 کانون نجوم مشاهده جزئیات
11 کانون نوبانگ مشاهده جزئیات
12 کانون هلال احمر مشاهده جزئیات
13 کانون همیاران سلامت مشاهده جزئیات
14 کانون هنرهای تجسمی مشاهده جزئیات
15 کانون یاس مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی دانشجویان
بسیج دانشجویی دانشجویان
جامعه اسلامی
هیئت محبین اهل بیت(ع)
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی دانشجویان مشاهده جزئیات
2 بسیج دانشجویی دانشجویان مشاهده جزئیات
3 جامعه اسلامی مشاهده جزئیات
4 هیئت محبین اهل بیت(ع) مشاهده جزئیات

انجمن علمی دانشجویی اقتصاد
انجمن علمی دانشجویی آمار و علم داده
انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای علوم شناختي
انجمن علمی دانشجویی تاریخ
انجمن علمی دانشجویی حسابداری
انجمن علمی دانشجویی روانشناسی
انجمن علمی دانشجویی ریاضی
انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات انگلیسی
انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات عربی
انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات فارسی
انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی سلولی و مولکولی
انجمن علمی دانشجویی شهرسازی
انجمن علمی دانشجویی شیمی محض
انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی
انجمن علمی دانشجویی فیزیک
انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی
انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی
انجمن علمی دانشجویی معماری
انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق
انجمن علمی دانشجویی مهندسی دریا- کشتی سازی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیلات
انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران
انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر
انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک
انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت
انجمن علمی دانشجویی نانوفناوری
انجمن علمی دانشجویی هوش مصنوعی
شورای صنفی دانشگاه
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی دانشجویی اقتصاد مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی دانشجویی آمار و علم داده مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی دانشجویی بین رشته ای علوم شناختي مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی دانشجویی تاریخ مشاهده جزئیات
5 انجمن علمی دانشجویی حسابداری مشاهده جزئیات
6 انجمن علمی دانشجویی روانشناسی مشاهده جزئیات
7 انجمن علمی دانشجویی ریاضی مشاهده جزئیات
8 انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات انگلیسی مشاهده جزئیات
9 انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات عربی مشاهده جزئیات
10 انجمن علمی دانشجویی زبان وادبیات فارسی مشاهده جزئیات
11 انجمن علمی دانشجویی زیست شناسی سلولی و مولکولی مشاهده جزئیات
12 انجمن علمی دانشجویی شهرسازی مشاهده جزئیات
13 انجمن علمی دانشجویی شیمی محض مشاهده جزئیات
14 انجمن علمی دانشجویی علم اطلاعات و دانش شناسی مشاهده جزئیات
15 انجمن علمی دانشجویی فیزیک مشاهده جزئیات
16 انجمن علمی دانشجویی مدیریت بازرگانی مشاهده جزئیات
17 انجمن علمی دانشجویی مدیریت صنعتی مشاهده جزئیات
18 انجمن علمی دانشجویی معماری مشاهده جزئیات
19 انجمن علمی دانشجویی مهندسی برق مشاهده جزئیات
20 انجمن علمی دانشجویی مهندسی دریا- کشتی سازی مشاهده جزئیات
21 انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیلات مشاهده جزئیات
22 انجمن علمی دانشجویی مهندسی شیمی مشاهده جزئیات
23 انجمن علمی دانشجویی مهندسی عمران مشاهده جزئیات
24 انجمن علمی دانشجویی مهندسی کامپیوتر مشاهده جزئیات
25 انجمن علمی دانشجویی مهندسی مکانیک مشاهده جزئیات
26 انجمن علمی دانشجویی مهندسی نفت مشاهده جزئیات
27 انجمن علمی دانشجویی نانوفناوری مشاهده جزئیات
28 انجمن علمی دانشجویی هوش مصنوعی مشاهده جزئیات
29 شورای صنفی دانشگاه مشاهده جزئیات

انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی
انجمن علمی دانشجویی علوم دامی
انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی
انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی دانشجویی علوم باغبانی مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی دانشجویی علوم دامی مشاهده جزئیات
3 انجمن علمی دانشجویی گیاه پزشکی مشاهده جزئیات
4 انجمن علمی دانشجویی مهندسی تولید و ژنتیک گیاهی مشاهده جزئیات

انجمن علمی مهندسی صنایع
انجمن علمی مهندسی کامپیوتر - جم
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن علمی مهندسی صنایع مشاهده جزئیات
2 انجمن علمی مهندسی کامپیوتر - جم مشاهده جزئیات

ردیف لوگو نام مجموعه
1 muse مشاهده جزئیات
2 ایستگاه عروج مشاهده جزئیات
3 آوند مشاهده جزئیات
4 آونگ مشاهده جزئیات
5 باخ مشاهده جزئیات
6 بی رودرواسی مشاهده جزئیات
7 چرتکه مشاهده جزئیات
8 روان رفتار مشاهده جزئیات
9 ساروج مشاهده جزئیات
10 سپهر مشاهده جزئیات
11 سرخط مشاهده جزئیات
12 سرنخ مشاهده جزئیات
13 صورنا مشاهده جزئیات
14 فروزان مشاهده جزئیات
15 کهربا مشاهده جزئیات
16 لیان مشاهده جزئیات
17 مدارا مشاهده جزئیات
18 موج نوآوری مشاهده جزئیات
19 میلیاردیوم مشاهده جزئیات
20 نفت نامه مشاهده جزئیات

انجمن اسلامی دانشکده مهندسی جم
انجمن ورزش دانشکده مهندسی جم
بسیج دانشجویی
جامعه اسلامی دانشکده مهندسی جم
کانون تولیدات رسانه ای نگاتیو
ردیف لوگو نام مجموعه
1 انجمن اسلامی دانشکده مهندسی جم مشاهده جزئیات
2 انجمن ورزش دانشکده مهندسی جم مشاهده جزئیات
3 بسیج دانشجویی مشاهده جزئیات
4 جامعه اسلامی دانشکده مهندسی جم مشاهده جزئیات
5 کانون تولیدات رسانه ای نگاتیو مشاهده جزئیات

شورای صنفی دانشکده مهندسی جم
کانون جامع هنر دانشکده مهندسی جم
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای صنفی دانشکده مهندسی جم مشاهده جزئیات
2 کانون جامع هنر دانشکده مهندسی جم مشاهده جزئیات

کانون فرهنگی، هنری مهرآرا
کانون فیلم و عکس
ردیف لوگو نام مجموعه
1 کانون فرهنگی، هنری مهرآرا مشاهده جزئیات
2 کانون فیلم و عکس مشاهده جزئیات

شورای صنفی دانشکده کشاورزی
شورای صنفی کشاورزی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 شورای صنفی دانشکده کشاورزی مشاهده جزئیات
2 شورای صنفی کشاورزی مشاهده جزئیات

حوزه فرهنگی
ردیف لوگو نام مجموعه
1 حوزه فرهنگی مشاهده جزئیات