با توجه به اهمیت و گسترش روز افزون فناوری نانو، انجمن علمی دانشجویی بین‌رشته‌ای نانو دانشگاه خلیج فارس با اهداف برگزاری رویدادهاو برنامه‌های هدفمند درجهت آموزش و آشنایی علاقه‌مندان به این حوزه و برقراری ارتباط با ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در جهت حمایت از دانشچویان و پژوهشگران تاسیس گردید.

 این انجمن در سال 1396 توسط آقای بنیامین بردبار (نماینده ستاد ویژه توسعه فناوری نانو در استان و دبیر فعلی انجمن) راه‌اندازی گردید تا با ایجاد یک پل ارتباطی بین دانشگاه خلیج فارس  و ستاد ویژه توسعه فناوری نانو معاونت علمی ریاست جمهوری امکان ترویج و همچنین حمایت از پژوهشگران، دانشجویان و علاقه‌مندان به ایجاد کسب و کار در حوزه فناوری نانو ایجاد شود.

 بنيامين بردبار
دبیر