دانشگاه خلیج فارس
سال 1402 سال مهار تورم ، رشد تولید را گرامی می داریم.


«فراخوان استعدادیابی» هدف از این فراخوان شناسایی استعدادها، مهارت ها و علایق دانشجویان در حوزه های مختلف از تربیت بدنی گرفته تا علم و فناوری می باشد. جهت عضویت در این فراخوان به لینک کوتاه شده زیر مراجعه کنید. B2n.ir/estedadpgu


مقررات پوششی دانشگاه خلیج فارس

حجاب و غفاف

در یافت فایل
یکشنبه, 16 مهر 1402 شورای فرهنگی دانشگاه


دوره آموزشی نشریات دانشجویی

ثبت نام