بسم الله الرحمن الرحیم اهداف این تشکل: *تعمیق فرهنگ و معارف اسلامی، رشد بینش سیاسی و انقلابی، تقویت روحیهٔ مسئولیت پذیری گسترش مشارکت مدنی دانشجویان در راستای پرورش نیروهای توانمند در جهت تحقق آرمان‌های اسلام ناب محمدی بر اساس دیدگاه‌های روح‌الله خمینی (و ولی فقیه زمان، *بهره‌گیری بهینه از توانمندی اعضای اتحادیه در راستای آئین و میثاق مشترک و منافع ملی و برقراری ارتباط سازنده با تشکل‌های دانشگاهی در سطوح ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی، در چارچوب منافع نظام اسلامی. تبدیل شدن به عمده بازوی مشورتی دانشجویی رهبری، پیشرو بودن در وحدت حوزه و دانشگاه، پیشرو بودن در نهضت تولید علم تربیت نیروهای مؤمن و متخصص در سطح تراز انقلاب اسلامی در ایران و جهان (اعم از محقق، متفکر، سخنران، روزنامه‌نگار، نظریه‌پرداز و مدیر) حامی حرکت‌های اسلامی و نیز حرکات و قیام‌های مستضعفان در تمام نقاط جهان و بهره‌گیری از توان خویش جهت حمایت و توسعهٔ آنان در راستای صدور انقلاب اسلامی ایران به سایر نقاط جهان… دیده شده‌است. *تبدیل شدن به عمده بازوی مشورتی دانشجویی رهبری، *پیشرو بودن در وحدت حوزه و دانشگاه، *پیشرو بودن در نهضت تولید علم *تربیت نیروهای مؤمن و متخصص در سطح تراز انقلاب اسلامی در ایران و جهان (اعم از محقق، متفکر، سخنران، روزنامه‌نگار، نظریه‌پرداز و مدیر) *حامی حرکت‌های اسلامی و نیز حرکات و قیام‌های مستضعفان در تمام نقاط جهان و بهره‌گیری از توان خویش جهت حمایت و توسعهٔ آنان در راستای صدور انقلاب اسلامی ایران به سایر نقاط جهان… دیده شده‌است.


حسين قاسمي پور
شورای مرکزی

مهران مهربان
دبیر