اگر توانمند هستید و به خلاقیت، کار تیمی علاقه دارید کانون کارآفرینی محل مناسبی برای شماست.

حضور اعضای جدید در کانون کارآفرینی مایه خشنودی و استقبال اعضای کانون می باشد.علي عبدالهي
دبیر

ساينا يزدان پناه
شورای مرکزی

سارا رضائي
شورای مرکزی

سيدحسين روفي
شورای مرکزی

مصطفي قاسمي
شورای مرکزی

بخشی از هسته مرکزی کانون در هفته جهانی کارآفرینی
اختتامیه رویداد کارآفرینی بوشهر 1398
اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی
جلسه هم اندیشی دیدگان من 3
اولین سمینار قله ها و دره ها