اگر توانمند هستید و به خلاقیت، کار تیمی علاقه دارید کانون کارآفرینی محل مناسبی برای شماست.

حضور اعضای جدید در کانون کارآفرینی مایه خشنودی و استقبال اعضای کانون می باشد.بخشی از هسته مرکزی کانون در هفته جهانی کارآفرینی
اختتامیه رویداد کارآفرینی بوشهر 1398
اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی
جلسه هم اندیشی دیدگان من 3
اولین سمینار قله ها و دره ها