اگر توانمند هستید و به خلاقیت، کار پر فشار و تیمی علاقه دارید کانون کارآفرینی محل مناسبی برای شماست.

حضور اعضای جدید در کانون کارآفرینی مایه خشنودی و استقبال اعضای کانون می باشد.عبدالمجيد تقدسي نيا
دبیر

بخشی از هسته مرکزی کانون در هفته جهانی کارآفرینی
اختتامیه رویداد کارآفرینی بوشهر 1398
اختتامیه هفته جهانی کارآفرینی
جلسه هم اندیشی دیدگان من 3
اولین سمینار قله ها و دره ها