کانون مهدویت دانشگاه خلیج فارس بوشهر، با تلاش نیرو ها و اعضای خود سعی در شناخت و عملی کردن انتظار فعال و واقعی فرج دارد. در کانون سعی می‌کنیم با مطالعه، همدلی، تلاش و ایجاد آگاهی و بصیرت بتوانیم گامی در جهت تحقق اهداف متعالی و ظهور امام زمان برداریم!


مرضيه محمودي اصطهباناتي
دبیر

محمد منصوري منش
شورای مرکزی

فاطمه زاهدي
شورای مرکزی

محمد بارگاهي
شورای مرکزی