یکی از سرمایه های عظیم این مرز و بوم وجود فرهنگ، آداب  و رسوم قومیت های مختلف می باشد. لذا شناخت و حفظ این فرهنگ ها از ملزومات فعالیت در عرصه فرهنگی به شمار می آید. بدین منظور این کانون با عنوان کانون فرهنگی ایل، تلاش بر این دارد که با فعالیت های مستمر و همکاری های اساتید، دانشجویان و بزرگان فرهیخته اهل فرهنگ و هنر در راستای ترویج و معرفی رسم و رسوم این قومیت ها قدم برداشته که نه تنها باعث حفظ این سرمایه گرانبها شده بلکه اتحاد میان مردمان این مرز و بوم را نیز مستحکم تر می کند.محسن خورشيدپور
شورای مرکزی

بهناز سليماني
دبیر

فاطمه بيات پور
شورای مرکزی

اولین جشنواره ی رویش دانشگاهی، غرفه ی کانون ایل
بازارچه چرتکه
جشنواره تولیدات دختران دانشجو
دهمین جشنواره سراسری صنایع دستی واقع در نمایشگاه بین المللی بوشهر، غرفه ی صنایع دستی کانون ایل دانشگاه خلیج فارس