دانشگاه خلیج فارس
176
دورهمی در کنار محرومین
97
ثبت نام متقاضیان شورای مرکزی در سامانه جامع فرهنگی
473
اولین سال پویش نذر قربانی دانشگاه خلیج فارس برگزار می شود
92
اردوی زیارتی سیاحتی مشهد مقدس ویژه کارکنان برگزار می شود
146
به تفکیک دانشکده
167
شايسته تقدير در بخش فعاليت خلاقانه
110
آينه و ليزر- پرتابه / نجات تخم مرغ / دومينو
101
رقابت فناوران مهندسی برق
100
کارگاه آموزشی خبرنگاری مقدماتی و توانمندسازی سازی نشریات دانشجویی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.
108