شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت


دوشنبه, 04 دی 1402 75

انجمن علمی دانشجویی فیزیک دانشگاه خلیج فارس ( خانم ها حانیه یوسفی و فاطمه سهولی و آقای غلامعباس دهقان خلیلی ) در بخش انجمن آموزش محور گروه علوم پایه موفق به کسب رتبه برگزیده و تندیس شانزدهمین جشنواره بین المللی حرکت ویژه آثار و دستاوردهای انجمن های علمی دانشجویی شد. همچنین خانم فاطمه سالمیان دبیر انجمن علمی دانشجویی شیمی و عضو اتحادیه نیز موفق به کسب رتبه شایسته تقدیر در اتحادیه برتر انجمن های علمی دانشجویی گردید.

همچنین در این نمایشگاه وزیر محترم علوم، تحقیقات و فناوری و هیات همراه از غرفه دانشگاه خلیج فارس بازدید نمودند.