انتخابات شورای صنفی - رفاهی دانشجویان


چهارشنبه, 14 آبان 1399 202

از تمامی دانشجویان علاقه مند به فعالیت در شورای صنفی - رفاهی تقاضا می شود جهت ثبت نام و اعلام کاندیداتوری از 17 لغایت 19 آبان ماه 1399 به سامانه جامع مدیریت امورفرهنگی به آدرس  farhangi.pgu.ac.ir مراجعه نمایند.

زمان انتخابات متعاقباً اعلام می گردد.