فراخوان انتخابات انجمن های علمی دانشجویی


چهارشنبه, 26 اردیبهشت 1403 56

انتخابات شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی

دانشجويان متقاضی جهت ثبت نام در شورای مرکزی انجمن های علمی دانشجویی به سامانه جامع مدیریت امورفرهنگی به آدرس http://farhangi.pgu.ac.ir  مراجعه نمایند. (بعد از ورود به کارتابل، در قسمت انتخابات / ثبت کاندیداتوری )

زمان ثبت نام: 29 اردیبهشت لغایت 10 خردادماه 1403   /  زمان برگزاري انتخابات: اواسط تیرماه (تاریخ دقیق متعاقباً اعلام می گردد)

شرایط داوطلبان:
•  اشتغال به تحصیل در رشته مربوطه و باقی ماندن حداقل دو نیمسال تحصیلی به اتمام دوره تحصیلی دانشجو
•  عدم عضویت در شورای مرکزی دیگر تشکل ها و کانون های فرهنگی و هنری
•  عدم کسب معدل مشروط در نیمسال گذشته
•  معدل کل داوطلب کمتر از میانگین معدل گروه در هر نیمسال و یا کمتر از 14 نباشد.
•  عدم محکومیت انضباطی منجر به توبیخ کتبی و درج در پرونده یا بالاتر