انتخاب آقای خاجوی کارشناس فرهنگی دانشگاه خلیج فارس بعنوان رابط و کارشناس برترفرهنگی


شنبه, 21 بهمن 1402 28

انتخاب کارشناس فرهنگی دانشگاه خلیج فارس بعنوان رابط و کارشناس برترفرهنگی دانشگاه های سراسر کشور و دریافت لوح تقدیر از جناب آقای دکتر کلانتری معاون محترم فرهنگی و اجتماعی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری