رویداد دانشجویی ایران جوان بمان


دوشنبه, 20 فروردین 1403 525

فراخوان اولین جشنواره دانشجویی ایران جوان بمان

جهت ثبت نام و اطلاع از قوانین جشنواره به سامانه https://bhc.bpums.ac.ir مراجعه نمایید.

هر فرد سه اثر می‌تواند ارسال کند.

راههای ارتباطی ما؛ به ما بپیوندید. http://zil.ink/pgu.farhangi