نشست هم ‏اندیشی با دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خلیج فارس


یکشنبه, 14 آبان 1402 امیر استرش 193

نشست هم ‏اندیشی با دبیران انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خلیج فارس  با حضور جناب آقای دکتر دیندارلو «معاون فرهنگی و دانشجویی»، جناب آقای جاویدی «مدیر فرهنگی و اجتماعی» و جناب آقای خاجوی «کارشناس انجمن های علمی دانشجویی» این دانشگاه برگزار شد.
در این نشست به فعالیت تخصصی ویژه ی انجمن های علمی و حمایت مالی و هدایت راهبردی انجمن ها اشاره شد.
مدیر فرهنگی و اجتماعی دانشگاه به این مورد اشاره کردند که کلیه دبیران باید نسبت به مطالعه آیین نامه انجمن ها اقدام نمایند.
همچنین در این نشست ایشان به عدم ورود انجمن ها به فعالیت های خارج از چارچوب های تعریف شده تاکید شد.
در ادامه معاون فرهنگی و دانشجویی دانشگاه از فعالیت های سال گذشته انجمن های علمی دانشجویی تشکر و قدردانی نمودند و دانشجویان را نسبت به ادامه فعالیت پرشورتر در سال جاری تشویق کردند.