نشست «از نیل تا فرات با کیست» با سخنرانی جناب آقای محمود آوینی در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد.


چهارشنبه, 10 آبان 1402 341

در این نشست آقای آوینی به بررسی تاریخی استقرار صهیونیست ها در اراضی اشغالی، چند بخش شدن فلطسین، تشکیل حماس، نقض چند باره توافق های بین المللی توسط رژیم صهیونیستی و عملیلت اخیر حماس تخت عنوان «طوفان الاقصی» پرداخت. همچنین به شبههاتی همچون، فروش زمین به صهیونیست ها توسط فلسطینی ها، شروع جنگ از جانب فلسطینی ها و ... پاسخ داد.