مراسم تقدیر از رزمندگان و ایثارگران در دانشگاه خلیج فارس برگزار شد


چهارشنبه, 12 مهر 1402 131

مراسم تقدیر از رزمندگان و ایثارگران اساتید هیات علمی و یاوران علمی دانشگاه خلیج فارس با حضور رییس دانشگاه به همت مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه برگزار شد. در این مراسم دکتر مدرسی با اشاره به اینکه رزمندگان، نقش اساسی در تثبیت انقلاب اسلامی داشتند، حقوق حمایتی و قانونی ایشان را حق مسلم آنها بر شمرد. برخی از کارمندان حاضر در جلسه نیز دغدغه های خود را مطرح کردند و دکتر مدرسی به صورت خاص و موردی پاسخگو بودند. در پایان مراسم لوح تقدیر و هدیه ای معنوی به رسم یادبود به رزمندگان عزیز اهدا گردید.