🏴مراسم پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی دانشگاه خلیج فارس🏴


ﺳﻪشنبه, 14 شهریور 1402 158

مراسم پیاده روی دلدادگان اربعین حسینی دانشگاه خلیج فارس

زمان: سه شنبه ۱۴ شهریور ماه ۱۴۰۲ساعت۷:۳۰صبح

مسیر حرکت: از شهدا خوشنام شغاب تا شهدا خوشنام دانشگاه

وسیله ایاب و ذهاب درب دانشگاه ساعت۷:۳۰ مهیا می باشد.