بیانیه دانشگاه خلیج فارس محکومیت حرکت تروریستی حرم شاهچراغ


پنجشنبه, 26 مرداد 1402 184

دانشگاه خلیج فارس حرکت تروریستی بارگاه ملکوتی حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) را محکوم می کند بار دیگر رفتار منزجر کننده تروریستی در حرم مطهر حضرت احمدبن موسی الکاظم (ع) (شاه چراغ) باعث تاثر و اندوه انسانهای آزاده شد. برداشت های افراطی و ابزاری از دین در طول تاریخ منشا گرفتاری های متعدد و متنوع بشر بوده و تا به امروز نیز قشری نگری و جهالت حادثه آفریده است. باعث تفرقه در صفوف انسانهای دین باور و متدین شده است. دانشگاه خلیج فارس ضمن محکوم کردن این اقدام تروریستی؛ به محضر مبارک رهبر فرزانه انقلاب، علمای اسلام، تمامی خانوادهای شهدای این حادثه، مردم شریف شیراز و کشور عزیزمان ایران تسلیت می گوید.