مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس


چهارشنبه, 03 خرداد 1402 794

مراسم دانش آموختگی ویژه دانشجویان دانشگاه خلیج فارس

  1- دانشجویان ورودی 98 در مقطع کارشناسی و دکترا و دانشجویان ورودی 1400 در مقطع کارشناسی ارشد می توانند برای شرکت در مراسم ثبت نام نمایند.

2- مراسم بصورت دانشکده ای و در بازه زمانی 3 لغایت 12 خرداد برگزار می گردد که تاریخ دقیق بعد از ثبت نام متقاضیان، اعلام خواهد شد.

3- میزان هزینه پرداختی توسط دانشجویان، پس از ثبت نام و برآورد هزینه های مراسم اعلام می گردد.

4- به جای نام دانشگاه، نام دانشکده نوشته شود. 

برای شرکت در مراسم دانش آموختگی به آدرس روبرو جهت ثبت نام مراجعه نمایید https://b2n.ir/daneshamokhte

جهت کسب اطلاعات بیشتر به مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه مراجعه نمایید.