نشست هم اندیشی کارکنان


شنبه, 26 فروردین 1402 105

نشست هم اندیشی کارکنان دانشگاه خلیج فارس با موضوع اخلاق حرفه ای در روز یکشنبه 27 فروردین ماه برگزار می شود.