مراسم غبارروبی مزار شهدای خوشنام دانشگاه خلیج فارس


ﺳﻪشنبه, 11 بهمن 1401 125

زمان : چهارشنبه 12 بهمن ماه ساعت 8:30 
مکان: سکوی شهدای خوشنام دانشگاه