اردوی فرهنگی تفریحی ویژه کارکنان


یکشنبه, 02 بهمن 1401 220

اردوی فرهنگی تفریحی سفر یکروزه به دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی (ویژه کارکنان و خانواده : همسر و فرزند) زمان حرکت: روز پنج شنبه 6 بهمن ماه 1401 ساعت 8 صبح درب اصلی دانشگاه مهلت ثبت نام : روز چهارشنبه 5بهمن ماه تا پایان وقت اداری آدرس ثبت نام :https://b2n.ir/ordookarkonanpgu شماره تماس جهت اطلاعات بیشتر: 07731222090الی 2093

 لینک کانال ها مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس

تلگرام: https://t.me/csnpgu

ایتا: https://eitaa.com/farhangipgu

بله: https://ble.ir/pgufarhangi

سروش: https://splus.ir/farhangipgu 

آی گپ: https://iGap.net/farhangipgu 

اینستاگرام: ID: @pgu_farhangi

مدیریت فرهنگی و اجتماعی دانشگاه خلیج فارس