یلدای خلیج فارس


دوشنبه, 28 آذر 1401 146

مراسم شب یلدای خلیج فارس در سالن نفت و پتروشیمی دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.