شهادت جمعی از زائران حرم شاه چراغ ( علیه السلام)


جمعه, 06 آبان 1401 165

دانشگاه خلیج فارس شهادت جمعی از زائران حرم حضرت شاهچراغ(علیه السلام) را به تمام مسلمین جهان تسلیت عرض نموده و عاملان این حرکت شنیع را محکوم می نماید.