انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه خلیج فارس


چهارشنبه, 16 مهر 1399 404

انتخابات انجمن های علمی دانشجویی دانشگاه از طریق سامانه جامع مدیریت امور فرهنگی دانشگاه به آدرس http://farhangi.pgu.ac.ir  برگزار خواهد شد. زمان ثبت نام کاندیداها از 16 مهرماه آغاز شده و تا 23 مهرماه سال جاری ادامه خواهد داشت. زمان برگزاری انتخابات هفته آخر مهرماه می باشد و تاریخ دقیق آن متعاقباً اعلام می گردد.