گفتگوی زنده با موضوع: آینده فرهنگی و اجتماعی دانشگاه


دوشنبه, 10 آذر 1399 162

گفتگوی زنده با حضور دکتر رضا ماحوزی روز چهارشنبه 12 آذرماه ساعت 19 در صفحه اینستاگرام انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه خلیج فارس برگزار می گردد.